Lokalny Fyrtel

Najciekawsze wydarzenia z Poznania i okolicy

Ja farbuję i to jest niebezpieczne

Kiedy:
Luty 22, 2020 – Marzec 31, 2020 całodniowy
2020-02-22T00:00:00-01:00
2020-04-01T00:00:00+00:00
Gdzie:
Galeria FWD:
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Galeria FWD:
Ja farbuję i to jest niebezpieczne @ Galeria FWD:

/scroll down for english version/

Ja farbuję i to jest niebezpieczne

artyści: Chun-Yi Chang, Maksymilian Czechlewski, Piotr Pasiewicz

Czy oglądając dzieło sztuki kiedykolwiek pomyślałeś, że nawet dziecko byłoby zdolne stworzyć coś takiego? A czy rzeczywiście poznałeś dziecko, które namalowało abstrakcję rodem z muzeum? Może skoro dziecko tak potrafi, to Ty tym bardziej możesz się tym pochwalić?

Chun-Yi Chang – urodzona w Taipei, absolwentka Rouen College of the Arts oraz studium doktorskiego na Uniwersytecie Paryskim. W 2009 odbyła rezydencyjny wyjazd stypendialny Ministerstwa Kultury do 18th Street Arts Center w Santa Monica. Laureatka nagrody stypendialnej Gerdy Henkel Stiftung w 2013. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w tym w 5. i 11. edycji Festiwalu la Nuit Blanche, w 6. edycji Biennale Młodych Artystów w Paryżu oraz w wystawie French-Chinese Young Artists w Today Art Museum w Pekinie. Praca Chun-Yi Chang koncentruje się na prezentacji rzeczywistości świetlnej na obrazach cyfrowych. Artystka wykorzystuje „pływające światło” i „spojrzenie” obrazów cyfrowych”, aby przemodelować poczucie rzeczywistości, które waha się między światem realnym a rzeczywistością wirtualną.

Maksymilian Czechlewski – urodzony w Poznaniu w 2015. Uczęszcza do Przedszkola Jeżyki na poznańskich Jeżycach. Jego hobby to malowanie wszystkim czym się da i po czym się da. Potrafi samodzielnie się umyć i ubrać, ładnie wypowiadać się i składać logiczne zdania, kroić owoce i warzywa, opowiadać bajki. Jest w stanie napisać proste słowa, w tym swoje imię. Posiada także zdolność zapalania światła kijem. Obrazy maluje głównie farbami akrylowymi i plakatowymi. Zaczął tworzyć w wieku 3 lat.

Piotr Pasiewicz – urodzony w Łodzi w 1979 r. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga) prof. Andrzeja M. Bartczaka. W 2011 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzy w zakresie grafiki warsztatowej, rysunku, performance, wideoartu i krótkich form filmowych. W swych działaniach konsekwentnie kreuje świat, w którym przesiąknięte metafizyką kształty powstają w spontanicznym akcie twórczym.

wernisaż: 22.02.2020, 16:00
23.02. – 31.03.2020

Galeria FWD:
ul. Św. Marcin 47, Poznań
Pasaż 47, lokal 24

//

I colour and it is dangerous

artists: Chun-Yi Chang, Maksymilian Czechlewski, Piotr Pasiewicz

Have you ever thought, watching a work of art, that even a child would be able to create something like that? And did you really meet a child who painted an abstract like from the museum? Maybe if a child can do it, then also can you?

Chun-Yi Chang – born in 1975 in Taipei. Chun-Yi Chang received an MA from the Rouen College of the Arts and her PhD the University of Paris Sorbonne. In 2009, she was sponsored by the Ministry of Culture for a residency at 18th Street Arts Center, Santa Monica. She was also awarded the Gerda Henkel Stiftung scholarship in 2013. Chang’s participation in exhibitions include the 5th and 11th White Night (la Nuit Blanche) and 6th Young Artists Biennale, Paris, and French-Chinese Young Artists, Today Art Museum, Peking. Chun-Yi Chang’s work focuses on the presentation of light reality within digital images. She uses the “floating light” and “glimpse” of digital images to remodel a sense of light reality that wavers between reality and virtual reality.

Maksymilian Czechlewski – born in 2015 in Poznań. He attends the Jeżyki Kindergarten in Poznań Jeżyce. His hobby is to paint with everything he can. He can wash and dress himself, speak well and make logical sentences, cut fruit and vegetables, tell stories. He is able to write simple words, including his name. He i salso capable to light with the stick. He paints mainly with acrylic and poster paints. He has started to paint at the age of three.

​Piotr Pasiewicz – born in 1979 in Łódź. He graduated with honors the Faculty of Graphics and Painting at the Academy of Fine Arts in Łódź in the Painting Studio I (Open Book). In 2011 he received a scholarship from the Minister of Culture. He makes graphics, drawings, performance, video art and short film forms. In his actions he consistently creates a world in which shapes saturated with metaphysics arise in a spontaneous creative act.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *