Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicy
Malujemy Mural dla Klimatu – Critical Creation

Kiedy:
Sierpień 4, 2020 – Sierpień 11, 2020 całodniowy
2020-08-04T00:00:00+00:00
2020-08-12T00:00:00+00:00
Gdzie:
Przejście Podziemne między osiedlami Lecha-Czecha
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Critical Creation/ Start the change/ Poland
Malujemy Mural dla Klimatu - Critical Creation @ Przejście Podziemne między osiedlami Lecha-Czecha

W ramach projektu Critical Creation na mapie Poznania powstaje kolejny mural o (nie)równości! Tym razem bierzemy na warsztat temat zmian klimatu, który podejmiemy na ścianie przejścia podziemnego między osiedlami Czecha i Lecha (przy przystanku tramwajowym os. Czecha).

Do współtworzenia muralu 🎨zapraszamy w szczególności osoby zamieszkałe w okolicy górnego tarasu rataj. Nie są wymagane żadne umiejętności plastyczne, tylko entuzjazm i wrażliwość ekologiczna!
💐🌱🌿🐿️🌎🐂🌿🐺🐗🐝

Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań współczesności. Naukowcy, badaczki, artystki, ekolodzy alarmują: jeśli jako ludzkość radykalnie nie zmienimy postawy wobec planety w ciągu kolejnych kilku lat, kryzys będzie się pogłębiał w sposób zupełnie niekontrolowany.

Dlatego w trosce o dobro planety oraz istot ją zamieszkujących uruchamiamy wrażliwość, otwieramy wyobraźnię i sięgamy pędzle, by uchwycić ekologiczną wizję relacji ludzi, zwierząt, roślin i innych elementów środowiska. Wspólnie z artystką 🖌️Justyną Dziabaszewską – wieloletnią mieszkanką rataj powstanie wielowarstwowa kompozycja odsyłająca naszą wyobraźnie w te rejony, których nie zdołało zając katastroficzne widmo bezsilności. Będziemy działać w oparciu o idee równości, solidarności, współpracy, oddolnego zaangażowania.

🗓 Harmonogram:

– 31.07. piątek godz. 12.30 Przedpremierowe warsztaty z dziećmi z MDK „Orle Gniazdo”
– 4.08. wtorek godz. 18.00 Inauguracja Muralu dla Klimatu: prezentacja idei projektu muralu, spotkanie mieszkańcami, dzielenie się pomysłami, poczęstunek i symboliczne rozpoczęcie malowania

06-10.08.2020, 11:00-15:00, 17-20:00
Malowanie Społecznościowe
W tym czasie każda chętna osoba może dołączyć do malowania, będziemy tam na was czekać i pomagać! 🙃

11.08, godz. 19.00 Finał projektu, prezentacja gotowej realizacji

W razie pytań zapraszamy do kontaktowania się przez fanpage!

A new mural about (in)equality is being painted in Poznań as a part of the Critical Creation project! This time we’ll be dealing with the topic of climate changes, which will be represented on the wall of an underpass between Czecha and Lecha estates (next to the tram stop “os. Czecha”).
To co-create the mural we want to invite especially the residents of the upper Rataje area. No artistic skills are required, you only need some enthusiasm and ecological sensitivity!
Climate changes are one of the biggest challenges in the modern world. Scientists, researchers, artists and ecologists continue to issue warnings: if humanity doesn’t drastically change its attitude towards the planet in the next few years, the crisis will aggravate in a completely uncontrollable manner.

That’s why, caring about our planet’s and its inhabitants’ wellbeing, we trigger sensitivity, open imagination and grab paintbrushes in order to grasp the ecological vision of the relations between people, animals, plants and other elements of the environment. Together with a great artist Justyna Dziabaszewska – a long-term resident of Rataje district – we will create a multilayered composition leading our imagination into areas which haven’t yet been possessed by the catastrophic spectre of helplessness. We will work on the basis of equality, solidarity, cooperation, grassroots involvement.

Schedule:
– 31.07 Friday 12:30 pre-premiere workshops with kids from MDK “Orle Gniazdo”
– 4.08 Tuesday 18:00 Mural for Climate inauguration: presentation of the idea behind the project, meeting with the residents, sharing ideas, snacks and symbolical beginning of painting
6-10.08.2020, 11:00-15:00, 17:00-20:00
Community Painting
Everyone can join painting, we’ll be waiting and helping!

11.08, 19:00 Finalising the project, presenting the effects of joint work

If you have any questions, don’t hesitate to contact us through our fanpage
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *