Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicach
Digital Cultures 2020: Film Programme

Kiedy:
październik 21, 2020 całodniowy
2020-10-21T00:00:00+00:00
2020-10-22T00:00:00+00:00
Gdzie:
Wydarzenie online
Kontakt:
Instytut Adama Mickiewicza, FINA Wałbrzyska 3/5 i Ninateka
[PL] 🔵 Każdy z filmów będzie dostępny przez 48 godzin od publikacji na platformie Ninateki (ninateka.pl). Jedynym filmem dostępnym wyłącznie dla widzów z Polski, będzie “Rok robota”. Film “Gruba Kaśka” do obejrzenia tylko po zarejestrowaniu się na stronie digitalcultures.pl.
🔴 Harmonogram:
📍 17/10
🎥 Finding Fanon III | reż. Larry Achiampong, David Blandy
🎥 Photon | reż. Norman Leto
🎥 Ryba | reż. Jonathas de Andrade
📍 18/10
🎥 Internet Wszystkiego | reż. Brett Gaylor
📍 19/10
🎥 Pan Kleks w Kosmosie, cz. I | reż. Krzysztof Gradowski
🎥 Pan Kleks w Kosmosie, cz. II | reż. Krzysztof Gradowski
📍 20/10
🎥 Kino Kryzysów: Roślinna Nadzieja
📍 21/10
🎥 Gruba Kaśka | reż. Julia Pełka
🎥 Pierwszy Polak na Marsie | reż. Agnieszka Elbanowska
🎥 Ostatni kosiarze | reż. Andrzej Załęski
📍 22/10
🎥 White Cube | reż. Wojciech Pustoła
🎥 Rok robota | reż. Yves Gellie
📍 23/10
🎥 Docent H. | reż. Janusz Majewski
🎥 Gdzie jesteś, Luizo? | reż. Janusz Kubik
🎥 Przekładaniec | reż. Andrzej Wajda
🎥 Gubernator | reż. Stanisław Kokesz
📍 24/10
🎥 Wejście w następny wiek | reż. Norman Leto
🎥 15 stron świata | reż. Zuzanna Solakiewicz
Temat przewodni tegorocznego festiwalu Digital Cultures // Imagined Futures stał się pretekstem do odkrycia na nowo filmowej fantastyki naukowej i zastanowienia się, jak twórcy wyobrażali sobie przyszłość w połowie XX wieku. Żeby odpowiedzieć na to pytanie warto przyjrzeć się nielicznym istniejącym próbom polskiej kinematografii science-fiction. W programie filmowym towarzyszącym festiwalowi Digital Cultures zestawiamy ze sobą historyczne już przykłady polskich filmowych „przyszłości wyobrażonych” ze współczesnymi próbami opowiedzenia o tym, co nasz czeka. Pomoże to na te filmy szerszej, w kontekście palących obecnie, ale poruszanych już wcześniej problemów. Okazuje się, że jest pewna ciągłość filmowych zmagań z przyszłością. Wątki związane z katastrofą klimatyczną pojawiają się bowiem zarówno we współczesnych pracach, jak i dystopiach z końca XX wieku. Prace artystek, poruszające problematykę antropocenu, kryzysu i możliwych rozwiązań, okazują się być zanurzone w tradycji filozoficznego, często niskobudżetowego, polskiego S-F.
W programie znalazły się również międzynarodowe produkcje, m.in “Ryba” w reż. Jonathasa de Andrade’a, “Finding Fanon”, “Internet wszystkiego”, czy “Rok robota”. Pozwalają one na szersze spojrzenie na zmiany w świecie cyfrowym i relacjach człowieka z naturą.
📽️ Szczegółowy harmonogram: https://digitalcultures.pl/pl/program#film
 
🔵 Each film will be available on the Ninateka platform (ninateka.pl) for 48h since its release. The only film available exclusively to the Polish viewers will be “Year of the Robot”, while the film “Fat Kathy” will be available to accredited viewers only.
🔴 Schedule:
📍 17/10
🎥 Finding Fanon Part Three | dir. Larry Achiampong, David Blandy
🎥 Photon | dir. Norman Leto
🎥 The Fish | dir. Jonathas de Andrade
📍 18/10
🎥 The Internet of Everything | dir. Brett Gaylor
📍 19/10
🎥 Mr Kleks in Space part I | dir. Krzysztof Gradowski
🎥 Mr Kleks in Space part II | dir. Krzysztof Gradowski
📍 20/10
🎥 Cinema of Crises: Plant Hope
📍 21/10
🎥 Fat Kathy | dir. Julia Pełka
🎥 First Pole on Mars | dir. Agnieszka Elbanowska
🎥 The Last Mowers | dir. Andrzej Załęski
📍 22/10
🎥 White Cube | dir. Wojciech Pustoła
🎥 Year of the Robot | dir. Yves Gellie
📍 23/10
🎥 Professor Hamler | dir. Janusz Majewski
🎥 Where Are You, Louise? | dir. Janusz Kubik
🎥 Roly Poly | dir. Andrzej Wajda
🎥 The Governor | dir. Stanisław Kokesz
📍 24/10
🎥 Entering the Next Century | dir. Norman Leto
🎥 15 Corners of the World | dir. Zuzanna Solakiewicz
The motto of this year’s Digital Cultures // Imagined Futures festival serves as a pretext to rediscover the world of science fiction cinema and to think about how filmmakers imagined the future in the mid-20th century. To this end, we will take a look at the few existing examples of Polish sci-fi films. The film programme accompanying Digital Cultures festival juxtaposes the already historical examples of “imagined futures” in Polish cinema with contemporary narratives about what lies ahead. This helps to look at these films from a broader perspective, in the context of the most burning present-day problems and how they were tackled before. It turns out that there is a certain continuity to cinematographic struggles with the future. Visions of the climate catastrophe appear both in contemporary works and dystopias from the late 20th century. Artworks that take anthropocene, the climate crisis and ways to avert it as their subject matter are in fact immersed in the philosophical tradition of the often low-budget Polish sci-fi cinema.
The programme also includes foreign productions such as “The Fish”, “Finding Fanon”, and “The Internet of Everything” that expand our understanding of changes in the digital world and in the relationship between humans and nature.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *