Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicach

Nowa Kolekcja / New Collection – wernisaż

Kiedy:
Luty 28, 2021@12:00 pm – 4:00 pm
2021-02-28T12:00:00-01:00
2021-02-28T16:00:00-01:00
Gdzie:
Galeria Miejska Arsenał
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Galeria Miejska Arsenał
Nowa Kolekcja / New Collection - wernisaż @ Galeria Miejska Arsenał
[ english below ]
wernisaż online / vernissage online: 27.11.2020, g. 18.00 / 6 pm
Na wystawie zostaną pokazane prace: Izabelli Gustowskiej, Jarosława Kozłowskiego, Rafała Jakubowicza (zakupy z funduszu MKiDN) oraz Jany Shostak, Franciszka Orłowskiego, Jana Domicza, Pawła Matyszewskiego, Martyny Miller i Katarzyny Wojtczak, Marii Ornaff, Rafała Żarskiego, Tytusa Szabelskiego i Kuby Borkowicza (prace zakupione w ramach akcji „Poznań Wspiera”)
Wystawa Nowa kolekcja pokazuje fragment odnowionego zbioru sztuki współczesnej Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Ideą kolekcji jest przedstawienie sztuki współczesnej poprzez powiązanie jej z unikatową historią niezależnych działań twórczych w Poznaniu od połowy XX wieku do dnia dzisiejszego. Celem kolekcji jest więc opowiadanie poprzez historię działających w Poznaniu artystów, grup artystycznych i galerii. Poznań posiada długą tradycję działań awangardowych w polu sztuk wizualnych, zróżnicowane, aktywne i liczne środowisko artystyczne. Miasto znane było w Polsce i na świecie z wielu niezwykle interesujących, prowadzonych przez artystów niezależnych autorskich galerii, jak na przykład w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych: Akumulatory, Galeria ON, Galeria Wielka 19, Galeria AT, a później Galeria Pies, Galeria Stereo, Galeria Starter i znakomitych grup artystycznych, takich jak np.: Koło Klipsa, Penerstwo czy Wunderteam. Ważną rolę odgrywała tu uczelnia artystyczna, która przez wiele lat była inkubatorem dla środowiska twórców. To ciągle nieopowiedziana historia, która zostanie zapisana w nowo powstającej Kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał.
Wystawa Nowa kolekcja pokazuje najnowsze nabytki, które możliwe były dzięki pozyskaniu grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparcia Miasta Poznania.
Większość prezentowanych prac młodych artystów zakupiono dzięki zainicjowanej przez poznańskich radnych akcji Poznań wspiera. Akcja ta miała na celu wsparcie artystów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej przez pandemię Covid-19, poprzez zakupy wartościowych dzieł do miejskiej kolekcji sztuki.
***
The exhibition features works by: Izabella Gustowska, Jarosław Kozłowski, Rafał Jakubowicz (purchases from the Ministry of Culture and National Heritage fund) and Jana Shostak, Franciszek Orłowski, Jan Domicz, Paweł Matyszewski, Martyna Miller and Katarzyna Wojtczak, Maria Ornaff, Rafał Żarski, Tytus Szabelski and Kuba Borkowicz (works purchased under the Poznań Wspiera campaign / works purchased as part of the Poznań Wspiera campaign)
The New Collection exhibition showcases a fragment of a renewed set of objects of contemporary art in Arsenał Municipal Gallery in Poznań. The idea of the collection is to present contemporary art by linking it to the unique history of independent creative activities in Poznań from the mid-20th century to the present. The collection therefore offers a narrative via the history of artists, art groups and galleries operating in Poznań. Poznań has a long tradition of avant-garde activities in the field of visual arts and boasts a diverse, active and extensive artistic community. In the 1970s and 1980s, the city was known in Poland and around the world for its many interesting independent galleries run by artists, e.g.: Akumulatory, Galeria ON, Galeria Wielka 19, Galeria AT, and later Galeria Pies, Galeria Stereo, Galeria Starter. Poznań was home to such influential art groups as e.g.: Koło Klipsa, Penerstwo and Wunderteam. Of great significance here was the art school, which for many years served as an incubator for the artistic community. The above remains an untold story, which will be recorded in the newly created Collection of Arsenał Municipal Gallery in Poznań.
The New Collection exhibition showcases the most recent acquisitions, made possible by a grant from the Ministry of Culture and National Heritage and the support of the City of Poznań.
The majority of the works on display, made by young artists, were purchased thanks to the Poznań Supports campaign of Poznań city councillors. The campaign was aimed at supporting artists who found themselves in a difficult economic situation due to the Covid-19 pandemic via purchasing valuable works for the municipal art collection. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *