Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicach

Something in common? Polska – 한국/韓國

Kiedy:
Październik 24, 2019@5:30 pm – 7:30 pm
2019-10-24T17:30:00+00:00
2019-10-24T19:30:00+00:00
Gdzie:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Organizowane przez: Katedra Intermediów UAP
Something in common? Polska - 한국/韓國 @ Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

/eng below/

Something in common?
Polska i koreańska sztuka performance w kontekście młodej demokracji

24 X 2019 czwartek godz. 17.30
WYKŁADY (w jęz. angielskim)
ATRIUM UAP, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, bud. B
ul. 23 Lutego 20, 61-852 Poznań

Jin Sup Yoon wykład p.t. “Współczesna sztuka koreańska”
Ah-Young Lee wykład p.t. “Sztuka performance w Korei”

25 X 2019 piątek godz.17.00
DZIAŁANIA PERFORMANCE
Galeria Miejska Arsenał
ul. Stary Rynek 6, 61-772 Poznań

Neung Kyung Sung
Jaeseon Moon
Jin Sup Yoon

Projekt p.t. “Something in common?” dotyczy relacji pomiędzy polską a koreańską sztuką performance w kontekście polityczno-społecznym.
Celem głównym projektu jest, pomimo geograficznego i kulturowego dystansu, poszerzenie wiedzy na temat ewentualnych podobieństw pomiędzy młodymi demokracjami Polski i Korei. Działania performatywne w sztukach wizualnych, które w obu krajach pojawiły się w drugiej połowie lat 60., poprzedzają wprowadzenie ustroju demokratycznego w końcu lat 80.

Wydarzenie jest rzadką okazją nie tylko do zapoznania się z tendencjami we współczesnej sztuce koreańskiej, ale również spotkania z twórczością artystów istotnych na koreańskiej scenie performance.

Neung Kyung Sung jest jednym z pionierów koreańskiej sztuki performance i instalacji.
Jae Seon Moon łączy swoje doświadczenia teatralne z opartym na cielesności językiem sztuki performance; od roku 2008 jest również dyrektorem artystycznym i kuratorem festiwalu performance PAN Asia (Performance Art Network Asia) w Seulu.
Jin Sup Yoon jest artystą, wykładowcą i kuratorem, który w 2014 przewodniczył Stowarzyszeniu Krytyków Sztuki AICA w Korei.
Ah-Young Lee jest historyczką sztuki i kuratorką; zakres jej działań obejmuje m.in. projekt archiwizowania sztuki performance pod hasłem „Performance Art in Asia”.

Organizatorzy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: Katedra Intermediów / Wydział Rzeźby Intermediów / Pismo Sztuka i Dokumentacja, Akademia Sztuki w Szczecinie
Partnerzy: PAN Asia: Performance Art Network Asia, SORO Performance Art Center, Galeria Miejska Arsenał, Akademia Sztuki w Szczecinie, TRAFO, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP, Wydział Rzeźby UAP, Katedra Interdyscyplinarna Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP, Katedra Intermediów UAP, Pracownia Sztuki Performance UAP // Performance Art Studio
Projekt realizowany przy wsparciu Arts Council Korea – ARKO, 한국문화예술위원회

Fotografia:
Neung Kyung Sung, The Cultural Alarm, ACC (Asia Culture Center), Gwangju, Korea, 2019 / PAN Asia (Performance Art Network Asia) 2019, Photo by Kwon Young Il

—————————————

Something in common?
Polish and Korean Performance Art in the Context of Young Democracy.
24 October 2019 Thursday, 17:30
LECTURES in English
Atrium UAP, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, building B
ul. 23 Lutego 20, 61–852 Poznań

Jin Sup Yoon „Contemporary korean art”
Ah-Young Lee „Performance art in Korea”

25 October 2019 Friday, 17:00
PERFORMANCES
Galeria Miejska Arsenał
ul. Stary Rynek 6, 61–772 Poznań

Neung Kyung Sung
Jaeseon Moon
Jin Sup Yoon

The project „Something in common?” pertains to the relation between Polish and Korean performance art in the socio-political context.
The main aim of this project is to, despite the geographical and cultural distance, widen the knowledge about eventual similarities between two democtacies – Poland and Korea. Performative actions in visual arts, which in both countires appeared in the second half of 60s XX cent., precede the introduction of the democratic system in the late 80s.

The event is a unique opportunity not only to familiarize with the tendences in contemporary Korean art, but also to meet the artists significat to Korean performance art.

Neung Kyung Sung is one of the pioneers of Korean performance art and installation.
Jae Seon Moon combines theatrical experiences with performative language based on the carnality; since 2008 he is also a Creative Director and Curator of the Performance Art Network Asia festival in Seul.
Jin Sup Yoon is an artist, lecturer and curator, who chaired the Korean International Association of Art Critics in 2014.
Ah-Young Lee is an art historian and curator; her field of work focuses i.a. on the project „Performance Art in Asia” focused of archiving performance art.

Organizers: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięnych w Gdańsku: Intermedia Department / Wydział Rzeźby Intermediów / Pismo Sztuka i Dokumentacja, Akademia Sztuki w Szczecinie
Partnerzy: PAN Asia: Performance Art Network Asia, SORO Performance Art Center, Galeria Miejska Arsenał, Akademia Sztuki w Szczecinie, TRAFO, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP, Wydział Rzeźby UAP, Katedra Interdyscyplinarna Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP, Katedra Intermediów UAP, Pracownia Sztuki Performance UAP // Performance Art Studio
The project realised with support of Arts Council Korea – ARKO, 한국문화예술위원회

Photo:
Neung Kyung Sung, The Cultural Alarm, ACC (Asia Culture Center), Gwangju, Korea, 2019 / PAN Asia (Performance Art Network Asia) 2019, Photo by Kwon Young Il

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *