Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicach
Stan Zagrożenia – State of Danger, Hubert Czerepok

Kiedy:
Październik 23, 2020 całodniowy
2020-10-23T00:00:00+00:00
2020-10-24T00:00:00+00:00
Gdzie:
Galeria Miejska Arsenał
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Galeria Miejska Arsenał
Stan Zagrożenia - State of Danger, Hubert Czerepok @ Galeria Miejska Arsenał
[english below]
Instalacja dźwiękowa “Stan Zagrożenia” Huberta Czerepoka odnosi się do problemu roli państwa w definiowaniu i nadzorowaniu społecznych zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych. Inspiracją do powstania pracy były komunikaty emitowane przez samochody policji i straży miejskiej w polskich miastach podczas pierwszych miesięcy pandemii Covid-19. Ogłaszane przez megafony komunikaty definiowały stan zagrożenia i wzywały do opuszczenia ulic, zachowania dystansu społecznego i reżimu sanitarnego potęgując surrealistyczne poczucie grozy i społecznej apokalipsy. Artysta dekonstruując perswazyjne techniki władzy tradycyjnie dbającej o zachowanie dyscypliny i higieny postanowił zastosować taką samą metodę komunikacji w związku z innym, z pewnością o wiele groźniejszym niż pandemia zagrożeniem. Jak mówił w swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim wybitny reżyser Krzysztof Warlikowski: „Dzisiaj blisko 40 proc. Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30 proc. rozumie w niewielkim stopniu. Co dziesiąty absolwent szkoły podstawowej nie potrafi czytać. Aż 10 mln Polaków (ok. 25 proc.) nie ma w domu ani jednej książki. Analfabetą funkcjonalnym jest co szósty magister w Polsce. 6,2 mln Polaków znajduje się poza kulturą pisma, czyli nie przeczytało NIC, nawet artykułu w brukowcu. 40 proc. Polaków ma problemy z czytaniem rozkładów jazdy czy map pogodowych. To są dane tak niewiarygodne, że aż zabawne. A jednak napawają grozą.”
Do tego stanu grozy odnosi się w swoim komunikacie dźwiękowym Hubert Czerepok. Jest to sytuacja katastrofy mentalnej i edukacyjnej, która domaga się natychmiastowych działań, być może nawet bardziej zdecydowanych niż podczas epidemii wirusa atakującego układ oddechowy. Zagrożenie, a właściwie stan zapaści na który zwraca uwagę artysta ma wpływ na podstawy funkcjonowania społecznego i bezpośrednio zagraża jego przyszłości. Postępujący analfabetyzm oznacza stan zidiocenia, który uniemożliwia konstruktywną komunikację społeczną i przyczynia się do coraz głębszej izolacji cywilizacyjnej.
Hubert Czerepok jest absolwentem ASP w Poznaniu oraz Jan van Eyck Academie w Maastricht, był związany z poznańską Galerią ON, jego prace pokazywane były m. innymi na Biennale w Sydney, w warszawskiej Zachęcie, galerii Labirynt w Lublinie, galerii Arsenał w Białymstoku i w Poznaniu. W roku 2015 stworzył dla muzeum Polin rzeźbę „Płot nienawiści”, która tradycyjne elementy tworzące ogrodzenie zastąpiła cytatami z murów polskich miast.
***
Hubert Czerepok’s “State of Danger”, a sound installation, addresses the issue of the role of the state in defining and supervising social behaviour in emergency situations. The work was inspired by the messages broadcast by police cruisers and municipal police cars in Polish cities during the first months of the Covid-19 pandemic. The messages announced via megaphones defined a state of danger and called for leaving the streets, keeping social distance and the sanitary regime, intensifying the surreal sense of horror and social apocalypse. Deconstructing the persuasive techniques of a traditionally disciplined and hygienic authority, the artist decided to use the same method of communication in connection with another threat, certainly much more dangerous than a pandemic. As the eminent director Krzysztof Warlikowski said in his address to the European Parliament, “Today, nearly 40% of Poles do not understand what they are reading and another 30% understand little. Every tenth primary school graduate cannot read. As many as 10 million Poles (about 25%) do not have a single book at home. One in six Polish university graduates is functionally illiterate. 6.2 million Poles are outside the culture of writing, i.e. they have not read anything, not even an article in a tabloid. 40% of Poles have problems reading timetables or weather maps. The data as so unbelievable that they actually sound funny. And yet, they are horrifying.”
Hubert Czerepok refers to this state of horror in his sound message. It is a mental and educational disaster that demands immediate action, perhaps even more decisive than during an epidemic of a virus attacking the respiratory system. The threat, or rather the state of decline to which the artist draws attention, affects the very foundations of social life and directly threatens its future. Progressive illiteracy means a state of idiocy which prevents constructive social communication and contributes to the increasingly severe exclusion and isolation.
Hubert Czerepok is a graduate of the Academy of Fine Arts in Poznań and Jan van Eyck Academie in Maastricht. Formerly connected with the Poznań-based Galeria ON. His works have been on display e.g. at a Sydney Biennale, at Zachęta in Warsaw, Labirynt Gallery in Lublin, and Arsenał galleries in Białystok and Poznań. In 2015, he made a sculpture titled “The Fence of Hatred” for the Polin Museum; instead of traditional elements, the fence features hate speech phrases copied from Polish city walls.
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *