Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicach
XX Maraton Pisania Listów / Marathon of writing letters

Kiedy:
Grudzień 7, 2019 całodniowy
2019-12-07T00:00:00-01:00
2019-12-08T00:00:00-01:00
Gdzie:
Galeria Miejska Arsenał
Kontakt:
CIM Horyzonty
XX Maraton Pisania Listów / Marathon of writing letters @ Galeria Miejska Arsenał

English Below

[PL] Wyobraź sobie, że jesteś zamknięty, sam, nie wiedząc, czy ktoś dba o to, gdzie jesteś. Teraz wyobraź sobie, że otrzymujesz list od kogoś, kogo nie znasz, informujący, że w ciebie wierzy. Oto, co potrafią prawdziwe litery: nieść nadzieję ludziom w najtrudniejszych sytuacjach. A kiedy przybywają w ogromnych ilościach, są także jednoznacznym przypomnieniem dla władz więziennych i innych, które świat obserwuje.

Listy te nie tylko przynoszą wielką pociechę, ale mogą również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi. Jeśli chcesz pożyczyć pióro w tego rodzaju bezpośredniej akcji, CIM Horyzonty zaprasza w sobotę 7 grudnia do Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Mieście w Poznaniu, aby spróbować z nami dokonać zmiany, wykonując prosty ale szlachetny akt napisania listu do ludzi, którzy zostawieni są sami sobie.

Kontakt z organizatorami: evs.horyzonty@gmail.com

*Poprawione: OSTRZEŻENIE! Ze względu na rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, chcielibyśmy poinformować, że obszar na którym odbywa się Maraton Pisania Listów/Marathon of writing letters zostanie sfilmowany w celu stworzenia filmu promującego, prowadzenia transmisji na żywo oraz sfotografowania. Wchodząc na teren, wyrażasz zgodę na wykorzystanie twojego wizerunku na zdjęciach i materiałach filmowych, ale wyłącznie w celach upamiętniających / promujących wydarzenie.*

[EN] Imagine being locked away, alone, not knowing if anyone cares where you are. Now imagine receiving a letter from someone you don’t know, telling you they believe in you. That’s what real letters can do: bring hope to people in the direst of situations. And when they arrive in huge numbers, they are also an unmistakable reminder to the prison authorities and others that the world is watching.

Those letters not only bring great solace, but they can also help make people safer. If you want to lend your pen to this kind of direct action, CIM Horyzonty invites you, Saturday, on the 7th of December, to the Arsenał gallery in the Old Town of Poznań to try to make a change with us, by doing the simple yet noble act of writing a letter to the people that are truly in their darkest of hours.

Contact with organizers: evs.horyzonty@gmail.com

*WARNING! Due to the regulation on the protection of personal data, GDPR, we would like to inform you that the Maraton Pisania Listów/Marathon of writing letters area will be filmed for the purpose of creating an aftermovie, streaming and photographed. Entering the area you agree to use the image on photos and film materials, but only for purposes commemorating/promoting the event.*

We also have an open call for Volunteers for this, so if you want to lend a hand, complete this form and we’ll be welcoming you with open arms.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGABMFtGkEwz8khj2OJ64r3D_ODLy1IJqddOaXE0jlRb3MfQ/viewform?usp=sf_link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *