Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicach
Kultura

XIII edycja festiwalu Nowa Siła Kuratorska

Nowa Siła Kuratorska, czyli festiwal młodych osób kuratorujących działania kultury i sztuki powraca do Wielkopolski. XIII edycja festiwalu została przygotowana z myślą o sztuce, jako narzędziu powodującym zmianę. Nadszedł czas, aby oddać głos tym, którzy go nie mają!

Tegoroczne projekty skupiają się na tematach związanych ze zdrowiem psychicznym osób młodych i komunikacji międzypokoleniowej, dyskryminacji mniejszości w Polsce, feminizmu, cielesnego tabu oraz lekceważenia zawodu kostiumografa. Bezpłatne wydarzenia odbywać się będą od 17 maja do 19 czerwca 2022 roku, w miejscach znanych na kulturalnej mapie Poznania: Pawilonie, Scenie Roboczej, DOMIE oraz
na terenie Wielkopolski, w Mosińskim Domu Harcerza i Śremie.

Co zrobić, aby zmienić na lepsze otaczającą nas rzeczywistość? To jest pytanie, które zadają sobie osoby kuratorujące tegoroczną edycję Nowej Siły Kuratorskiej, reprezentujące głosy młodego pokolenia, które zauważają potrzebę zmiany w różnych obszarach naszego życia. Z tej potrzeby zrodziły się cztery projekty: Jeszcze Polska…, Musimy Porozmawiać?, Druga Skóra oraz Dotknij. Poczuj. Zrozum.

Kalendarium wydarzeń:

13.05 / 11:00-13:00 / Aleksandra Wawrzyniak / Wlepa / warsztaty z sitodruku / Zinek
17.05/ 19:00 / Tomasz Armada / W roli głównej: kostiumograf / wykład performatywny /
Scena Robocza
25.05 / 19:00 / reż. Dorota Abbe / Możemy porozmawiać? / pokaz pracy warsztatowej /
Scena Robocza
26.05 / 18:00 / Patryk Moszka / Rozmowa o dyskryminacji / wykład / Pawilon / stream na
naszym facebooku
31.05 / 17:00 / TERAZ POLIŻ / teraz poliż TERAZ POLIŻ / performans / Scena Robocza
10-12.06 / 13:00-19:00 / Aleksandra Wawrzyniak + Aleksandra Puk / Jeszcze będziemy
wrażliwi / przestrzeń uwrażliwiająca / Pawilon
11.06 / Wiktoria Siedlecka-Dorosz + Grzegorz Brandt / Warsztaty z Teatrem 21 / warsztaty
zamknięte / Dom Harcerza w Mosinie
18-19.06 / 19:00 / Arkadiusz Król / Strawa / praca site-specific / DOMIE

Jeszcze Polska…

To projekt, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji. To wizja bezpiecznej i otwartej przestrzeni, bez przemocowej rzeczywistości i niepokoju, do której zapraszamy Was wszystkich_e. W ramach projektu odbędą się trzy wydarzenia: antydyskryminacyjny wykład Patryka Moszki, edukatora i trenera antyprzemocowego; uwrażliwiająca i oswajająca z różnorodnością przestrzeń performatywna przygotowana przez Olę Wawrzyniak oraz Olę Puk; warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi przeprowadzone przez osoby związane z Teatrem 21 Wiktorią Siedlecką-Dorsz i Grzegorzem Brandtem, które dotyczyć będą technik aktorskich oraz dyskusji na temat obecności OZN w naszym społeczeństwie.

Druga skóra

Czym byłby teatr bez kostiumu? To właśnie on nadaje charakteru postaci, wpływa na postrzeganie spektakli, zapada w pamięć odbiorcy. Kostium często odgrywa bardzo ważną rolę, przyćmiewając swoich twórców. Osoby kuratorujące odkrywają blaski i cienie pracy kostiumografek i kostiumografów. W ramach projektu odbędzie się wykład performatywny Tomasza Armady opowiadający o pracy kostiumografia w teatrze instytucjonalnym.

Dotknij. Poczuj. Zrozum.

Ciało jest naszym narzędziem, dzięki któremu poznajemy świat. Lecz czy używamy go w pełnej świadomości? Ciało jest nośnikiem przeżyć, prywatnym teleporterem, które poddajemy najróżniejszym wpływom. Dotknij. Poczuj. Zrozum. to próba odpowiedzi na początkowe pytanie i zgłębienie tematu cielesności. W ramach projektu odbędą się dwa wydarzenia: działanie performatywne grupy TERAZ POLIŻ, poruszające aspekty feministyczne oraz praca site-specific stworzona przez Arkadiusza Króla, która zabierze odbiorców w podróż po krainie zmysłów.

Możemy porozmawiać?

Projekt został stworzony z myślą o przywrócenie głosu, tym którzy go utracili. Osoby kuratorujące postanowiły przełamać komunikacyjne bariery i otworzyć się na potrzeby poznańskiej młodzieży, aby wspólnie znaleźć przyczyny, skutki oraz narzędzia do tworzenia zdrowych relacji i poprawy komunikacji międzypokoleniowej. Efektem 6-tygodniowej warsztatowej pracy będzie pokaz Możemy porozmawiać? przygotowany przez kuratorki i kuratora z Dorotą Abbe, poznańską aktorka i reżyserką, związaną z Teatrem Nowym w Poznaniu oraz Justyną Czarnotą, pedagożką teatru, we współpracy z poznańską młodzieżą.

Więcej informacji na:

Facebook: https://www.facebook.com/NSKfest
Instagram: https://www.instagram.com/nowa_sila

Organizator: Stowarzyszenie Wspólne
Współorganizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Antropologii i
Kulturoznawstwa, Katedra Teatru i Dramatu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.