Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicach
CIL WIL DA SIĘ : Inicjatywy oddolne – zgłaszanie inicjatyw

Kiedy:
maj 5, 2020 – maj 19, 2020 całodniowy
2020-05-05T00:00:00+00:00
2020-05-20T00:00:00+00:00
Kontakt:
Schron Kultury Europa
CIL WIL DA SIĘ : Inicjatywy oddolne - zgłaszanie inicjatyw

W ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych “WIL.DA.SIĘ” zapraszamy do zgłaszania pomysłów na inicjatywy oddolne, które możemy wspólnie zrealizować w 2020 roku. To odpowiedni etap do konsultowania Waszych pomysłów, a także pracy nad ich formułą i końcowym wyglądem.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje dotyczące zgłaszania i realizacji inicjatyw oddolnych w ramach CIL “WIL.DA.SIĘ”:

1) CEL:
rozwój wspólnot lokalnych, integracja mieszkańców południowej części osiedla Wilda, współtworzenie przez mieszkańców wydarzeń/działań, rozwiązywanie lokalnych problemów oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań mieszańców przy uwzględnieniu badań społecznych

2) OBSZAR:
CIL WIL.DA.SIĘ mieści się w granicach wyznaczonych od strony północnej ul. Hetmańska, od zachodu ul. 28 Czerwca 1956 r., od południa ul. Wspólna, od wschodu ul. Dolna Wilda (Uwaga! Nie wyklucza się realizacji działań poza obszarem CIL WIL.DA.SIĘ, jeżeli zostanie to właściwie uzasadnione)

3) UCZESTNICY:
Inicjatywy oddolne mogą realizować tylko i wyłącznie grupy nieformalne (tj. grupa składająca się co najmniej z trzech osób fizycznych) z określonym liderem grupy

4) ŚRODKI FINANSOWE:
Łączna pula środków finansowych na inicjatywy oddolne wynosi 25.000,00 zł brutto. Koszt realizacji pojedynczej inicjatywy oddolnej nie może przekroczyć 2.500,00 zł brutto. Środki finansowe nie są przekazywane bezpośrednio członkom grupy nieformalnej. Zakupów dokonuje realizator projektu CIL WIL.DA.SIĘ.

5) TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW ODDOLNYCH:
planuje się od 4 maja 2020 roku (może ulec zmianie ze względu na obecną pandemię), w sposób ciągły, do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel. Wydarzenie na fb będzie przedłużane w sytuacji kiedy środki finansowe będą jeszcze dostępne.

6) JAK PRZEBIEGA ZGŁASZANIE INICJATYW ODDOLNYCH:
W celu otrzymania wsparcia finansowego, merytorycznego i rzeczowego, grupa nieformalna zgłaszająca inicjatywę oddolną musi odbyć minimum 3 spotkania w formie warsztatowej z koordynatorem CIL WIL.DA.SIĘ w celu wzajemnego poznania się, odpowiedniego przygotowania merytorycznego inicjatywy oddolnej oraz wypracowania odpowiednich dla obu stron form współpracy przy realizacji inicjatywy oddolnej. W związku z obecną pandemią, może okazać się, że spotkanie będą odbywały się w formule online. Wszystkie spotkanie dokumentuje się w zeszycie projektowym, który otrzymuje grupa nieformalna od realizatora projektu CIL WIL.DA.SIĘ. Dopiero odbycie wszystkich spotkań i podpisanie porozumienia gwarantuje otrzymanie wsparcia finansowego, merytorycznego i rzeczowego.

7) JAK UMAWIAĆ SIĘ NA SPOTKANIA WARSZTATOWE DOT. INICJATYW ODDOLNYCH:
Grupa nieformalna planująca realizować inicjatywę oddolną umawia się na spotkania bezpośrednio z koordynatorem CIL WIL.DA.SIĘ drogą telefoniczną (tel.: 509 102 206) lub pocztą elektroniczną
(e-mail: skeuropa@o2.pl).

8) TERMIN REALIZACJI INICJATYW ODDOLNYCH:
Inicjatywy oddolne można realizować w terminie od 18 maja 2020 roku do 13 grudnia 2020 roku (termin może ulec zmianie ze względu na obecną pandemię)

9) ILOŚĆ INICJATYW ODDOLNYCH NA DANĄ GRUPĘ:
Dana grupa nieformalna może zrealizować maksymalnie 1 inicjatywę oddolną w ramach projektu CIL WIL.DA.SIĘ.

10) PROMOCJA:
Grupa nieformalna zobowiązuje się do umieszczania logo Miasta Poznania i Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz informacji „Inicjatywa oddolna realizowana w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych WIL.DA.SIĘ. Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera” na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

11) SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
W terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji inicjatywy oddolnej, nieformalna grupa, która otrzymała wsparcia zobowiązania jest do odbycia z koordynatorem CIL WIL.DA.SIĘ spotkania w celu oceny trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości inicjatywy oddolnej, a także oceny współpracy z realizatorem projektu CIL WIL.DA.SIĘ. Sprawozdanie wraz z załącznikami dokumentuje się w zeszycie projektowym.

Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z koordynatorem CIL WIL.DA.SIĘ (Tomasz Szwałek, tel.: 509 102 206, e-mail: skeuropa@o2.pl – preferowany kontakt mailowy), a także podczas I spotkania warsztatowego, kiedy prezentowane są „Zasady dotyczące zgłaszania i realizacji inicjatyw oddolnych, a także współpracy w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych WIL.DA.SIĘ”. Można pytania zadawać także w niniejszym wydarzeniu.

Realizatorem projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych “WIL.DA.SIĘ” jest Stowarzyszenie Schron Kultury Europa.
Projekt Centrum Inicjatyw Lokalnych “WIL.DA.SIĘ” sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *