Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicach
Transmisje z rzeczywistości, Antoni Mikołajczyk

Kiedy:
lipiec 3, 2020 – wrzesień 27, 2020 całodniowy
2020-07-03T00:00:00+00:00
2020-09-28T00:00:00+00:00
Gdzie:
Galeria Miejska Arsenał
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Galeria Miejska Arsenał
Transmisje z rzeczywistości, Antoni Mikołajczyk @ Galeria Miejska Arsenał
[english below]

Transmisje z rzeczywistości / Transmissions from Reality

wernisaż / vernissage: 3.07.2020, g. 18.00 / 6 pm
kurator / curatpr: Marek Wasilewski
3.07 – 27.09.2020

Antoni Mikołajczyk (1939-2000) był artystą multimedialnym, ważnym uczestnikiem zjawiska określonego przez Józefa Robakowskiego jako „łódzki ruch progresywny” oraz pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie prowadził pierwszą w Polsce Pracownię Sztuki Wideo. Był członkiem działających w latach 60. i 70. grup awangardowych: Rytm, Krąg, Zero-61 i przede wszystkim Warsztat Formy Filmowej (1970-1977). Jego prace pokazywane były na niezliczonych wystawach na całym świecie, między innymi w: Richard Demarco Gallery w Edynburgu, XII Bienal de São Paulo, Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Ludwig Kolonia, Kunstmuseum Düsseldorf, Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg, podczas Konstrukcji w Procesie w Monachium oraz na wystawie Europa, Europa w Kunsthalle Bonn, a w Polsce w: Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii Wschodnia w Łodzi, Galerii ON w Poznaniu, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu i wielu innych. Dzieła Antoniego Mikołajczyka znajdują się m.in. w kolekcjach: Muzeum Sztuki w Łodzi, Museum Ludwig w Kolonii, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art Brasilia, Richard Demarco Gallery w Edynburgu, Museum of Modern Art w Buenos Aires, Archive Stichting De Appel w Amsterdamie, Het Apollohuis Gallery w Eindhoven.

Fotografia była najważniejszym (pierwotnym) medium Antoniego Mikołajczyka, tworzył także instalacje, akcje artystyczne oraz filmy.
Wystawa “Transmisje z rzeczywistości” jest drugą po Projekcie przestrzeni z 1994 roku indywidualną prezentacją artysty w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Przedstawiamy na niej fragment najbardziej znanego cyklu fotograficznego w dorobku Antoniego Mikołajczyka – Partytury Miast, który realizowany był w latach 80. w Polsce i w Niemczech. Jest to niepokazywany dotąd materiał przekazany przez niemieckiego artystę Michaela Wittasska. Wystawę uzupełniają materiały filmowe z archiwum Centrum Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu oraz od Józefa Robakowskiego.

—-

Specjalne podziękowania za pomoc przy realizacji wystawy dla:
Michaela Wittasska, Józefa Robakowskiego, Piotra Krajewskiego i Centrum Sztuki Nowych Mediów WRO, Cezarego Pieczyńskiego i Galerii Piekary.

W tekście wykorzystano cytaty z:
Sztuka jest budzeniem się ze snu – rozmowa z Antonim Mikołajczykiem, „Czas Kultury” 3/93;
Ryszard Kluszczyński, Obrazy na wolności, studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998.

***

Antoni Mikołajczyk (1939-2000) was a multimedia artist, an important participant in what Józef Robakowski called the “Łódź Progressive Movement”, and a lecturer at the State Higher School of Fine Arts in Poznań, where he ran the first Video Art Studio in Poland. He was a member of avant-garde groups operating in the 1960s and 1970s: Rytm, Krąg, Zero-61 and, above all, Warsztat Formy Filmowej / Film Form Workshop (1970-1977), where he cooperated with such artists as Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski and Ryszard Waśko. In 1981 he curated the exhibition Falochron – Sztuka Polska / Breakwater – Polish Art 1970-1980, which accompanied the first edition of a major international arts event, i.e. Construction in Process, held on factory premises in Łódź. In 1982 Antoni Mikołajczyk set up in his own apartment in Łódź an underground Art Consultation Point, where he held meetings with artists and collected records of independent art movements. His works have been shown at countless exhibitions all over the world, including: Richard Demarco Gallery in Edinburgh, 12th Bienal de São Paulo, Stedelijk Museum Amsterdam, Ludwig Museum Cologne, Kunstmuseum Düsseldorf, Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg, during Construction in Process in Munich and at Europa, Europa in Kunsthalle Bonn. In Poland he exhibited at: Muzeum Sztuki in Łódź, Galeria Wschodnia in Łódź, ON Gallery in Poznań, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, Arsenał Municipal Gallery in Poznań, etc. Antoni Mikołajczyk’s artworks can be found e.g. in the collections of: Muzeum Sztuki in Łódź, Ludwig Museum Cologne, Stedelijk Museum Amsterdam, Museum of Modern Art Brasilia, Richard Demarco Gallery in Edinburgh, Museum of Modern Art Buenos Aires, Archive Stichting De Appel Amsterdam, and Het Apollohuis Gallery Eindhoven.

Photography was the most important (primary) medium of Antoni Mikołajczyk. He also created installations, artistic actions and films. The exhibition Reality is the artist’s second solo show at the Arsenał Municipal Gallery in Poznań, following the 1994 Space Project. It features a fragment of the best-known series of photographs by Antoni Mikołajczyk, City Scores, made in the 1980s in Poland and Germany. The works, never displayed before, was donated by the German artist Michael Wittassek. The exhibition moreover features film footage from the archives of WRO Art Centre in Wrocław and offered by Józef Robakowski.

—-

Special thanks for assistance in making the exhibition possible for:
Michael Wittassek, Józef Robakowski, Piotr Krajewski, WRO Art Centre, Cezary Pieczyński, and Piekary Gallery.

The text uses quotations from:
“Sztuka jest budzeniem się ze snu – rozmowa z Antonim Mikołajczykiem” [Art is Awaking from a Dream. An Interview with Antoni Mikołajczyk], Czas Kultury 3/93;
Ryszard Kluszczyński, Obrazy na wolności, studia z historii sztuk medialnych w Polsce [Images at Liberty . Studies in the History of Media Arts in Poland], Warszawa 1998.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *